هاست لینوکس Cpanel

خرید هاست لینوکس کنترل پنل Cpanel

هاست لینوکس 300 مگابایت
 • فضا 300 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه اضافی نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 500 مگابایت
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 1 گیگابایت
 • فضا 1 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 2 گیگابایت
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 3 گیگابایت
 • فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 5 گیگابایت
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 10 گیگابایت
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 15 گیگابایت
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
هاست لینوکس 20 گیگابایت
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • بکاپ هفتگی
 • دامنه اضافی نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود