نمایندگی هاست لینوکس Cpanel

Reseller E-1
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 10 اکانت سی پنل مجاز
 • بله قابلیت اورسل
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • رایگان انتقال سایت
 • آنی و خودکار تحویل سرویس
Reseller E-2
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 15 اکانت سی پنل مجاز
 • بله قابلیت اورسل
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • رایگان انتقال سایت
 • آنی و خودکار تحویل سرویس
Reseller E-3
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 20 عدد اکانت سی پنل مجاز
 • بله قابلیت اورسل
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • رایگان انتقال سایت
 • آنی و خودکار تحویل سرویس
Reseller E-4
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • 30 اکانت سی پنل مجاز
 • بله قابلیت اورسل
 • انتخابی توسط خود یوزر ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • رایگان انتقال سایت
 • آنی و خودکار تحویل سرویس