هاست دانلود DirectAdmin

هاست دانلود 5 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد

 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتابیس و ایمیل ندارد
 • پنل دایرکت ادمین
هاست دانلود 10 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد

 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتابیس و ایمیل ندارد
 • پنل دایرکت ادمین
هاست دانلود 20 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد

 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتابیس و ایمیل ندارد
 • پنل دایرکت ادمین
هاست دانلود 50 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد

 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتابیس و ایمیل ندارد
 • پنل دایرکت ادمین
هاست دانلود 100گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد

 • فضا 100گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتابیس و ایمیل ندارد
 • پنل دایرکت ادمین