هاست دانلود DirectAdmin

هاست دانلود 5 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد
بالا آوردن سایت روی هاست دانلود مجاز نمی باشد

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد(در صورت نیاز قابل افزایش است) دیتابیس و ایمیل
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود 10 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد
بالا آوردن سایت روی هاست دانلود مجاز نمی باشد

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد(در صورت نیاز قابل افزایش است) دیتابیس و ایمیل
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود 20 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد
بالا آوردن سایت روی هاست دانلود مجاز نمی باشد

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد(در صورت نیاز قابل افزایش است) دیتابیس و ایمیل
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود 30 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد
بالا آوردن سایت روی هاست دانلود مجاز نمی باشد

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد(در صورت نیاز قابل افزایش است) دیتابیس و ایمیل
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود 40 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد
بالا آوردن سایت روی هاست دانلود مجاز نمی باشد

 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد (در صورت نیاز قابل افزایش است) دیتابیس و ایمیل
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود 50 گیگابایت

بکاپ گیری بر عهده خود کاربر میباشد
بالا آوردن سایت روی هاست دانلود مجاز نمی باشد

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود اد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ندارد(در صورت نیاز قابل افزایش است) دیتابیسو ایمیل
 • دایرکت ادمین پنل
هاست با منابع دلخواه

برای دریافت هاست دانلود با منابع دلخواه به بخش فروش تیکت ارسال کنید