ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ac
433,000 تومان
1 سال
433,000 تومان
1 سال
433,000 تومان
1 سال
.aero
734,000 تومان
1 سال
734,000 تومان
1 سال
734,000 تومان
1 سال
.ae
421,500 تومان
1 سال
421,500 تومان
1 سال
421,500 تومان
1 سال
.best
1,083,000 تومان
1 سال
1,083,000 تومان
1 سال
1,083,000 تومان
1 سال
.be
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
.bingo
519,000 تومان
1 سال
519,000 تومان
1 سال
519,000 تومان
1 سال
.blog
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.business
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.bz
234,500 تومان
1 سال
234,500 تومان
1 سال
234,500 تومان
1 سال
.cab
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
.net
167,000 تومان
1 سال
167,000 تومان
1 سال
167,000 تومان
1 سال
.org
138,500 تومان
1 سال
138,500 تومان
1 سال
138,500 تومان
1 سال
.biz
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
.info
52,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.co
151,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.in
121,500 تومان
1 سال
121,500 تومان
1 سال
121,500 تومان
1 سال
.pro
53,000 تومان
1 سال
174,500 تومان
1 سال
174,500 تومان
1 سال
.asia
60,500 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
.eu
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.tv
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.name
107,000 تومان
1 سال
107,000 تومان
1 سال
107,000 تومان
1 سال
.me
46,500 تومان
1 سال
178,500 تومان
1 سال
178,500 تومان
1 سال
.us
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
.ws
101,000 تومان
1 سال
272,500 تومان
1 سال
272,500 تومان
1 سال
.pw
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
.xyz
17,500 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.top
35,000 تومان
1 سال
104,800 تومان
1 سال
104,800 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده