سرور مجازی آلمان Nvme

CX11
 • رم 2 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 20 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CPX11
 • رم 2 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • هارد 40 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CAX11
 • رم 4 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته(Arm64)
 • هارد 40 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CX21
 • رم 4 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • هارد 40 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CPX21
 • رم 4 گیگابایت
 • سی پی یو 3 هسته
 • هارد 80 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CX31
 • رم 8 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • هارد 80 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CPX31
 • رم 8 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته AMD
 • هارد 160 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CX41
 • رم 16 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • هارد 160 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی
CX51
 • رم 32 گیگابایت
 • سی پی یو 8 هسته
 • هارد 240 گیگابایت Nvme
 • پورت 10 گیگابیت
 • ترافیک 20 ترابایت
 • سیستم عامل انتخابی