ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه باید با حروف یا عدد شروع شود و حداقل و حداکثر کاراکتر باشد

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.be
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
.bingo
519,000 تومان
1 سال
519,000 تومان
1 سال
519,000 تومان
1 سال
.blog
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.business
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.bz
234,500 تومان
1 سال
234,500 تومان
1 سال
234,500 تومان
1 سال
.cab
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.com
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
.net
167,000 تومان
1 سال
167,000 تومان
1 سال
167,000 تومان
1 سال
.org
138,500 تومان
1 سال
138,500 تومان
1 سال
138,500 تومان
1 سال
.biz
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
.info
52,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.co
151,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.in
121,500 تومان
1 سال
121,500 تومان
1 سال
121,500 تومان
1 سال
.pro
53,000 تومان
1 سال
174,500 تومان
1 سال
174,500 تومان
1 سال
.asia
60,500 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
.eu
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.tv
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.name
107,000 تومان
1 سال
107,000 تومان
1 سال
107,000 تومان
1 سال
.me
46,500 تومان
1 سال
178,500 تومان
1 سال
178,500 تومان
1 سال
.us
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
106,000 تومان
1 سال
.ws
101,000 تومان
1 سال
272,500 تومان
1 سال
272,500 تومان
1 سال
.pw
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال
237,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده