برای اطلاع از اخرین اطلاعیه های مهم، تغییرات؛تحولات و همچنین کدهای تخفیف؛کانال تلگرام ما را دنبال کنید :
https://t.me/roudan_host

فضای بکاپ

BX10
 • 100GB Available storage
 • Yes Upgrade/Downgrade
 • 1TB Traffic Usage inclusive
 • Yes Free Internal Traffic
 • 10 Concurrent connections
 • Yes Sub-accounts
 • 2 Snapshots
 • 2 Automated snapshots
 • FTP,FTPS,SFTP,SCP, Samba/CIFS Protocol
 • Yes BorgBackup
 • Yes rsync via SSH
 • Yes HTTPS
 • Yes WebDAV
 • Yes Useable as network drive
 • Germany Storage location
 • Yes Free Email Support