نمایندگی هاست لینوکس Cpanel

Reseller E-1
 • فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • اکانت سی پنل مجاز 10
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال سایت رایگان
 • تحویل سرویس آنی و خودکار
Reseller E-2
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • اکانت سی پنل مجاز 15
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال سایت رایگان
 • تحویل سرویس آنی و خودکار
Reseller E-3
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • اکانت سی پنل مجاز 20 عدد
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال سایت رایگان
 • تحویل سرویس آنی و خودکار
Reseller E-4
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • اکانت سی پنل مجاز 30
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال سایت رایگان
 • تحویل سرویس آنی و خودکار